Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

O firme

 • DKB-KS, s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá používa certifikovaný materiál WEBER Terranova, POLYFORM, ALUMISTR

 

 

 • Spoločnosť DKB-KS, s.r.o. má inšpekčný certifikát, čiže odbornú spôsobilosť aplikovať zatepľovací systém WEBER, ktorý je prílohou každej cenovej ponuky.
 • Na základe dlhoročnej spolupráce má DKB-KS, s.r.o. vysokoodborný tím ľudí, ktorí sa neustále odborne vzdelávajú za účelom skvalitnenia a zefektívnenia celkového servisu pre konečného zákazníka.
 • DKB-KS, s.r.o. realizuje kompletnú obnovu bytových domov, t.j. zateplenie obvodových stien, úprava loggií, výmena zábradlia, zateplenie strechy, zateplenie spoločných priestorov, výmena okenných konštrukcií, úprava bleskozvodov a ďalšie súbežné práce.
 • Spoločnosť DKB-KS, s.r.o. je držiteľom Inšpekčného certifikátu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a tiež držiteľom Osvedčenia o zápise ochrannej známky
 • Spoločnosť DKB-KS, s.r.o. absolvovala teoretické a praktické školenie o správnom skladovaní, príprave a aplikácií výrobkov Sika.
 • Spoločnosť DKB-KS, s.r.o.  je odporúčaná pre aplikáciu systémov hydroizolačných mPVC fólií (na izoláciu strešných stavieb) Sikaplan - Sarnafil

Psychiatrická nemocnica n.o. Michalovce

Technológia

Rez kontaktným zatepľovacím systémom WEBER THERM

 

 

                                                                                                       

Prečo zatepľovať?

AKTUÁLNE OTÁZKY A ODPOVEDE

 • V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. 
 • Samotným zateplením neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budov na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli poplatné stavu poznania problematiky v dobe realizácie. 
 • Takisto môžeme odstrániť aj nadmernú vlhkosť v stavebných konštrukciách, z ktorej vznikajú poruchy na konštrukciách ako:kondenzácia vody na stenách, stropoch (podlahách), orosovanie okien a z toho vyplývajúci výskyt plesní na obvodových konštrukciách,statické poruchy v dôsledku teplotných dilatácií, tepelná nepohoda v budovách (poklesy vnútorných teplôt pri prerušení vykurovania v zimnom období a vzostup vnútorných teplôt v letnom období ), poruchy v dôsledku pôsobenia agresívneho ovzdušia na nechránený vonkajší povrch.
 • S rozvojom dodatočného zatepľovania a používania kontaktných zatepľovacích systémov sa do popredia dostávajú aj mnohé otázky, ktoré zaujímajú vlastníkov resp. užívateľov bytov. 
 • Niekoľko stále sa opakujúcich sme aj s odpoveďami pre Vás vybrali. Podrobnosti tu.

EKONOMICKÉ DÔVODY = ÚSPORY

OBNOVA BUDOV:

 • možnosť úspor 30 – 50 % nákladov na vykurovanie (komplexným riešením tepelnej ochrany a regulácie v zásobovaní teplom)
 • nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy = dlhšia životnosť
 • nižšie náklady oproti prípadnej klimatizácií v budove
 • eliminácia negatívnych vplyvov teplotných zmien v konštrukcii
 • predĺženie životnosti fasády

NOVOSTAVBY:

 • inštalácia vykurovacieho zdroja a vykurovacej sústavy s nižším výkonom - za nižšiu cenu
 • zateplením môžeme zmenšiť hrúbku stavebnej konštrukcie a získať priestor naviac
 • investícia do zateplenia budovy je v neposlednom rade pri stúpajúcich cenách energií výhodná a jej návratnosť sa skracuje s narastaním týchto cien

TECHNICKÉ DÔVODY: VYSOKÁ OCHRANA STAVBY

 • zvýšenie povrchovej teploty na vnútornej strane obvodovej konštrukcie
 • zlepšenie tepelnej pohody
 • zníženie rizika kondenzácie
 • obmedzenie vzniku plesní
 • eliminácia tepelných mostov
 • vyššia akumulácia obvodovej konštrukcie
 • možnosť inštalácie solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel
 • zateplená stavebná konštrukcia lepšie odoláva poveternostným vplyvom
 • zateplenie má kladný vplyv na celú stavbu
 • zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov v dôsledku zvukoizolačných vlastností izolantov
 • nové architektonické stvárnenie budovy, farebné a štrukturálne riešenie

REZ KONTAKTNÝM ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM

Kontakt

DKB-KS, s.r.o.

Štefana Moyzesa 2131/22

071 01 Michalovce

IČO: 45 253 650

DIČ: 2022915752

IČ DPH: SK2022915752

telefón:  +421 905 750 902

 

 

e-mail:    

dkb-ks@dkb-ks.sk

info@dkb-ks.sk

rozpocty@dkb-ks.sk

 

Prevádzka:

Vihorlatská 4

071 01 Michalovce

telefón: +421 56 628 1332

mobil: +421 914 103 909